KIM JESTEŚMY


lek. stom. Marzena Głębocka

Z wynikiem bardzo dobrym ukończyła studia w 2002 roku na Akademii Medycznej w Białymstoku. Od 2005 roku pracuje w NZOZ Novadent,
w Łomży. Działy dentystyki po których się porusza na co dzień to ortodoncja (członkowstwo International Association for Ortodontics
od 2009r.), protetyka stomatologiczna z artykulacją i implantoprotetyka (uzyskanie specjalizacji w roku 2010). Biorąc udział w licznych szkoleniach i kursach poszukuje ścieżek, którymi prowadzi swoich pacjentów z dolin rozpaczy na szczyty radości.

lek. stom. Jacek Głębocki

Ukończył równolegle z małżonką studia na AMB. Od początku istnienia NZOZ Novadent szczególnie interesował się wiedzą na temat możliwości długoczasowego utrzymania efektów leczenia. Stąd zamiłowanie
do stomatologii interdyscyplinarnej – łączącej w planowaniu leczenia wiedzę wszystkich specjalności dentystycznych. "Staramy się układać stomatologiczne puzzle w taki sposób, by wyjść naprzeciw oczekiwaniom naszych pacjentów, z których każdy jest unikalny
i każdy oczekuje stabilności osiągniętych wyników leczenia."
W codziennej pracy odpowiada za etap chirurgiczny implantoprotetyki (cykl szkoleń we Frankfurcie), małoinwazyjną chirurgię przyzębia (szereg kursów w specjalistycznej praktyce w Krakowie) oraz za leczenie endodontyczne z użyciem mikroskopu (członek Polskiego Towarzystwa Endodontycznego, Polskiego Stowarzyszenia Stomatologii Mikroskopowej, członek polskiej - endodoncja.pl i międzynarodowej listy dyskusyjnej - rxroots.com).
Dywersyfikacja specjalistycznych usług endodoncji mikroskopowej Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 'Novadent'
Projekt i realizacja DEOS